Thời gian giao hàng sớm nhất từ 09:00 AM đến 21:00 PM. Với đơn hàng đặt sau 21:00 PM sẽ được giao vào sáng hôm sau.

Giỏ hàng

TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán

Tất cả sản phẩm

 Combo Cơm Gà Viên Nanban HDB

Combo Cơm Gà Viên Nanban HDB

189,000₫
 Combo Cơm Gà Viên Nanban HDA

Combo Cơm Gà Viên Nanban HDA

86,000₫
 Cơm Gà Viên Nanban

Cơm Gà Viên Nanban

39,000₫
 10 Gà Rán Tenders Vị Nguyên Bản

10 Gà Rán Tenders Vị Nguyên Bản

129,000₫
 5 Gà Rán Tenders Vị Nguyên Bản

5 Gà Rán Tenders Vị Nguyên Bản

66,000₫
 3 Gà Rán Tenders Vị Nguyên Bản

3 Gà Rán Tenders Vị Nguyên Bản

41,000₫
 2 Gà Rán Tenders Vị Nguyên Bản

2 Gà Rán Tenders Vị Nguyên Bản

28,000₫
 1 Sô-cô-la Sữa Nóng

1 Sô-cô-la Sữa Nóng

20,000₫
 1 Sô-cô-la Sữa Đá

1 Sô-cô-la Sữa Đá

20,000₫
 Combo nhóm 6

Combo nhóm 6

275,000₫
 Combo nhóm 5

Combo nhóm 5

205,000₫
 Combo nhóm 4

Combo nhóm 4

167,000₫
 Combo nhóm 3

Combo nhóm 3

160,000₫
 Combo nhóm 2

Combo nhóm 2

127,000₫
 Box Meal Mì Ý Gà Rán

Box Meal Mì Ý Gà Rán

97,000₫
 Box Meal Mì Ý Gà Zinger

Box Meal Mì Ý Gà Zinger

99,000₫
 Box Meal Mì Ý Gà Viên

Box Meal Mì Ý Gà Viên

78,000₫
 Combo Mì Ý Gà Rán

Combo Mì Ý Gà Rán

77,000₫
 Combo Mì Ý Gà Zinger

Combo Mì Ý Gà Zinger

67,000₫
 Combo Mì Ý Gà Viên

Combo Mì Ý Gà Viên

47,000₫
 Combo Burger Phi-lê Gà Quay

Combo Burger Phi-lê Gà Quay

77,000₫
 Combo Burger Zinger

Combo Burger Zinger

77,000₫
 Combo Burger Tôm

Combo Burger Tôm

67,000₫
 Combo Phi-lê Gà Quay

Combo Phi-lê Gà Quay

84,000₫
 Combo Gà Quay

Combo Gà Quay

117,000₫
 Combo Gà Rán 2

Combo Gà Rán 2

89,000₫
 Combo Gà Rán 1

Combo Gà Rán 1

59,000₫